PO CO SĄ SPADY DRUKARSKIE ?

PO CO SĄ SPADY DRUKARSKIE ?

PO CO SĄ SPADY DRUKARSKIE ?

Spad drukarski” – Jest to obszar druku, który wychodzi poza krawędź docelowej publikacji. Jednym słowem stanowi on margines bezpieczeństwa, ostateczny obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza.
Bardziej obrazowo przedstawiając – jest to dodatkowy margines (przyjęty najczęściej od 2 mm do 5 mm), obejmujący nasz projekt z każdej strony, aby wydruk był przycięty zgodnie z oczekiwanym wymiarem.  Jest to ważne szczególnie w projektach, w których tło jest innego koloru niż białe (czyli jest zadrukowane dowolnym kolorem lub elementami grafiki).

 
DOBRZE PRZYGOTOWANY PLIK WPŁYWA NA SKRÓCENIE CZASU DRUKU
 
Dla przyspieszenia realizacji zleceń przez Drukarnię Kolorami Kielce, bardzo ważnym elementem jest spełnienie kilku kluczowych wymogów przez klientów. Przede wszystkim poprawne przygotowanie plików do druku – sam projekt to nie wszystko. Jak dobrze przygotować plik do druku? Przedstawiamy wskazówki
 
Właściwie przygotowany plik do druku jest gwarancją szybkiej i sprawnej realizacji zleceń.
Najważniejszą kwestią, na którą należy szczególnie zwrócić uwagę przygotowując plik, jest wybór formatu druku, w jakim zostanie zapisany plik. Drukarnia, aby uniknąć wydłużenia czasu realizacji zamówień wynikających z nieodpowiednio dobranego formatu, przygotowuje w ramach swojej działalności indywidualną specyfikację, z którą klient powinien się zapoznać przed złożeniem zamówienia.
Poniżej przedstawiamy ich najważniejsze punkty👇
•  Prosimy o prawidłowe przygotowanie plików do druku:
•  Prace w formacie PDF prosimy przygotować w kolorystyce CMYK,  rozdzielczość min. 300dpi
•  Czcionki w projekcie powinny być zamienione na krzywe
•  Format docelowy zadany w pliku + spady po min. 2-3 mm z każdej strony.
•  Odległość tekstów i elementów istotnych min. 5 mm od linii cięcia.
•  Projekt wyśrodkowany.
•  Prace wielostronicowe – każda strona umieszczona na osobnej stronie dokumentu.
•  Wykrojnik naniesiony w postaci dodatkowego koloru z opcją nadruku (możliwy do wyłączenia).
•  Błędy w projekcie po przesłaniu/zaakceptowaniu plików nie są podstawą do reklamacji.
*Ze względu na systematycznie zmieniające się ceny materiałów na rynku oferta obowiązuje 7 dni.